Copyright 2021 - Custom text here

POEZIE

To nejlepší z toho, co jsem neřekla nahlas

Julie Blažková

Autorka je známou básnířkou a literární odbornicí. Několik desetiletí nezištně pomáhala maldým literátům, sama však dosud publikovala skromně jen v časopisech nebo společných sbornících. Nyní se jí podařil přemluvit k samostatnému vydání průřezu jejího díla, který potěší všechny, kteří upřednostňují precizně zpracovanou poezii, vypilovanou k jazykové čistotě a dokonalosti.

Sbírka přináší pohled ženy na to, co je pro ženy v životě tak důležité – milostný život, vzájemné vztahy, citlivost duše, touhy a sny.

 


 

PRÓZA

Nezhášejte světýlka

Jaroslava Ester Evangelu

Lenka je starší sestrou, která oplývá originálními nápady, jak řešit každodenní svízele a obtíže, jež přináší život. Čtenáři občas zatrne a možná i odmítne chvíli číst dál, v obavě, že díky jejímu neotřelému řešení dojde k nejhoršímu a některé z dětí zemře.

Kniha s laskavým nadhledem a jemnou kritikou ukazuje jemnost dětské duše, která s radostí zkouší a netuše nic o sociálních i fyzikálních zákonech, přivádí k šílenství své okolí které je již „moudré“ a ví, co je správné. A tak se dozvídáme o přeměně otčímovy vojenské knížky v knížku psí, o vlivu svatých obrázků na výchovu ateistických dětí či nepovedeném výcviku kosmonautů v zapadlé vesničce i úporné snaze dospělých spoutat tuto tvořivost do společenských konvencí.

Knihu nedoporučujeme pro citlivé rodiče, kteří si myslí, že vždy vědí, co jejich děti zrovna dělají.

Předložíme i elektronickou verzi :-)

 

Legrace zadarmo aneb být podnikatelkou je prý výzva

Jaroslava Ester Evangelu

Jezdí si luxusním autem, na které se vydělala vlastní hlavou a příbuzní ji láskyplně nazvali „bohatá tetička z Ameriky“. Je z Čech a její práce ji bytostně baví. Miluje lidi přesto, že je musí přesvědčovat, že skutečně pracuje.  Je to Andělka z prvního dílu, která sice vyrostla a dospěla, ale stále se se stejnou dětskou fascinací dívá na své podivínské zákazníky, na pravidla žití v zahraničních firmách, na karamboly úspěšných manažerů i na vlastní zaměstnance, kteří jsou často přesvědčení o své genialitě a její tuposti.

Uvědomuje si, že se pohybuje v mužském světě a celkem se jí tam líbí. I když se jí okolí snaží trpělivě a systematicky vysvětlovat, že by se svým životním postojem měla mít problémy a zakoušet permanentní nespokojenost. Pro ženy to může být čtení plné terapeutických chvilek, pro muže odvážný počin, při kterém se podívají pod pokličku ženského myšlení.

Předložíme i elektronickou verzi :-)

 

Svět takový, jak se jeví – svět takový, jaký je

Jana Petráková

Publikace vyvrací názor, že mladá generace málo čte. Jak ukazuje prvotina autorky, mladá generace nejen čte, ale i velmi poutavě, zábavně a kultivovaně píše. Sarkasticko-ironický pohled na to, jaký svět to vlastně vytváří ti dospělí a moudří, je nosným pilířem celé knihy. Čtenář se pobaví, ale zároveň se díky jiskřivému pohledu na vše okolo podívá na sebe i svůj zaběhaný životní rituál jinýma, svěžíma a zároveň nemilosrdně pravdivýma očima.

 


 

POPULÁRNĚ NAUČNÉ

Rodinné firmy – jejich síla a slabiny/Prokletí a síla rodinných firem

Jaroslava Ester Evangelu

Publikace plná příkladů o stratech i slastech vedení rodinných firem v Čechách, na jejímž naprosto praktickém obsahu se podílely konkrétní společnosti. Neváhaly prozradit situace, ze kterých se učily, poučily a povstaly k rozvoji.

Publikace si vytýčila významný cíl – jasně popsat a ukázat pozitivní stránky rodinných firem, jejich přínos pro ekonomiku, pro rozvoj okolí, pro život v regionu. Otevřeně hovoří i o problémech, se kterými tyto firmy bojují. Definuje rozdíly, které rozhodnou, zda z tohoto boje vyjde firma jako vítěz nebo poražený. Na příkladech úspěšných rodinných společností jsou ukázány cesty, které vedly ke stabilitě i rozvoji. Významným oddílem je i pasáž, týkající se generační výměny vedení.

Rodinné firmy mají v ekonomice odjakživa silnou pozici – zatímco zahraniční firma přichází a odchází podle výhodnosti lokality, rodinná firma přes nepřízeň různých období vyvine i nadlidské úsilí, aby obstála. Přesto však v našem prostředí je pojem „rodinná firma“ chápán negativně. Publikace se snaží tento přístup změnit a posunout myšlení lidí o trochu dále.

Předložíme i elektronickou verzi :-)

 

Koučink přehledně a efektivně

Jaroslava Ester Evangelu

Autorka je zkušený kouč s desítky tisíc odkoučovaných hodin. Svoje cenné zkušenosti a pohled na metodu koučinku se rozhodla zachytit v předložené publikaci.

Orientovat se v nepřeberném množství koučovacích směrů je v současné době více než složité. Publikace přibližuje plusy a minusy nejznámějších z nich a pomáhá čtenáři vybrat si koučovací styl podle svého životního přesvědčení a hodnotového žebříčku. Zároveň kriticky pohlíží na neduhy této manažerské rozvojové metody, o kterých se hovoří jen velmi málo.

Ve druhé části kniha přináší konkrétní postup, jak využít metody BP coachingu©. Podrobně popisuje, jaké standardy je nutné zachovávat, aby byl koučovací projekt úspěšný a splnil svůj cíl. Cenná a ojedinělá je pasáž, ve které se čtenář dozví o rizicích a situacích, ve kterých koučink není vhodné používat.

Předložíme i elektronickou verzi :-)

 

LinkedIn a jeho využití v personální práci

Oldřich Fridrich, Jaroslava Ester Evangelu

Zajímavě a netradičně zpracována kniha, při které se budete bavit, i když vás náhodou sociální sítě dosud nechytily za srdce. Praktické instrukce a informace pro všechny, kteří již pochopili, že je nutné jít s dobou i v tak přehlížené a přitom důležité činnosti, jako je personalistika.  Vychytávky a rady v publikaci vycházejí z každodenní praxe a umožní čtenáři vyhnout se nejčastějším chybám či příliš nákladným postupům. Podněty, které čtenář získá, mu pomohou získat kvalitní pracovníky, ušetřit finance, čas i další prostředky při kontaktování zajímavých lidí z různých oborů.

Publikace je určena pro personalisty i manažery, kteří se zabývají lidskými zdroji a začínají si všímat, že pracovní trh se mění a vyžaduje si jiné postupy, než dříve. Pomůže jim zvýšit efektivitu práce a nasměruje je do oblasti, která má v personalistice budoucnost.

Předložíme i elektronickou verzi :-)

 

Rozhovor u lékaře. Jak se nepohádat s pacientem.

Svatopluk Dobeš, Jaroslava Ester Evangelu

Rozhovor s lékařem je něco, co málokdy podle pacienta dopadne uspokojivě.  Rozhovor s pacientem je ještě zapeklitější záležitost. Zatímco se lékaři přesvědčují o své odbornosti a lidském přístupu, pacienti to vidí diametrálně jinak. Publikace přináší pohled z obou stran, a to i pomocí rozsáhlého průzkumu.

Autoři se zaměřili na toto ožehavé téma - na vzájemnou komunikaci mezi lékařem a pacientem. Vypracovali a v praxi ověřili systematický postup, jak pochopit osobnost a motivaci pacienta, jak ho laskavě a citlivě přimět ke spolupráci, jak se naladit na jeho vlnu a pochopit jeho myšlení. Sami lékaři v publikaci dostanou možnost objektivně a bez příkras nahlédnout na svůj vlastní komunikační styl, včetně zpětné vazby, jak je hodnocen pacienty. Informace jsou to někdy nemilé, ale pomohou otevřít oči jedné i druhé straně.  

Publikace obsahuje i překvapivé a neočekávané výsledky jedinečného výzkumu, který mapoval, co očekávají pacienti od svých lékařů, ale i jak vidí lékaři svoje pacienty.

Předložíme i elektronickou verzi :-)

 

 

 

 

f t g m

  HANDPICKED Publishing, Údolní 11, Brno

  +420 542 213 076

  info@handpicked.cz